ADMINISTRATION & HR

MISYON NOU

Depatman an Administrasyon entansyonelman ap cheche konsantre sou misyon pandan yo ap sipevize fonksyon ki nesese yo administratif nan Konferans yo Pennsylvania. Responsablite yo enkli:

  • Kenbe pwopriyete a ak dosye machin pou Asosyasyon an Konferans Pennsilvani
  • Kenbe dosye manm legliz yo
  • Administre lisans lan, komisyone, ak kalifikasyon anplwaye yo ak paste konferans lan
  • Aplikasyon pou pran retret pwosesis pou anplwaye yo
  • Kenbe minit nan Komite Administratif la, Komite Pesonel, Komite Asosyasyon, Komite Egzekitif, ak reyinyon Sesyon Konstitisyon
  • Direk nan Fonksyon Resous Imen pou Konferans nan Pennsylvania
  • Kenbe ak administre Regleman travay anplwaye yo pou konferans pou Konferans Pou Pennsylvania

EKIP NOU AN

RESOUS