BIB ENSTRIKTE YO

Enstrikte Bib yo se yon pati enpotan nan Lafwa pou Inisyativ Familyal. Chak ete, Enstrikte Bib, ansanm ak manm layik ki vle aprann plis sou pataje levanjil la, eksperyans yon fomasyon-entansif pou prepare yo pou patne wol ane-long yo ak legliz lokal yo, konekte ak moun ki ap cheche aprann plis sou Bondye, relasyon bilding, ak pataje etid Bib kom plan manm pou lafwa yo pou kontak evanjelis fanmi yo. Apre seri a, enstrikte Bib kontinye etidye ak moun ki nan kominote a epi konekte yo nan legliz lokal la kote yo ka bati relasyon ak manm yo ak avek Bondye.