Planifikasyon Legliz la

MISYON NOU

Nouvo legliz yo te plante pou pou genyen moun sanzatann nan zon san parey. Entansyonelman sib yon zon jeyografik ak mesaj levanjil la, kreye ti gwoup ki bay kontinyel etid Bib, anseyman ak ankourajman nan mitan kwayan nouvo. Plante nouvo legliz se yon fason pwouve yo rive jwenn plis moun epi grandi wayom Bondye a.

PRIYE, PLANT, PLANT

Plante nouvo legliz se reyalize rev Bondye a; pou tout kote ap gen moun ki ap sevi kominote yo epi ki pataje levanjil Jezikri a. Si nou gade pwofondman nan fondasyon yo nan poukisa legliz yo komanse li se rive jwenn tout moun, toupatou nan kote jeyografik sa a ak komanse yon revizyon ki pral span plis legliz.

Pou kek moun, lide a nan plante yon nouvo legliz se akablan. Yo kwe ke pran responsablite sa a twop, oubyen ke legliz pwop legliz yo bezwen revitalize anvan yo te ka janm panse osije yon bagay konsa. Ki pifo moun pa konnen seke le li rive komanse yon nouvo legliz ki gen yon tibebe ki aktyelman ede ogmante mo yo. Etid yo montre ke majorite a akablan nan legliz ki komanse nouvo kongregasyon yo revitalize epi yo vin an sante pase yo te anvan.

Anplis sa a, gen anpil rezon ki fe yo plante legliz:

Li se Biblik

Li enpotan pou gaye levanjil la (Travay 13:1-5). Li tre chans yon pati nan "renmen an premye" ke kretyen yo ankouraje yo reprann nan Revelasyon chapit 2:4. Ellen eta Blan, "plas apre yo fin vizite; legliz la apre legliz se pou leve soti vivan" (7 T, 19). Nouvo legliz yo pi byen rive nan nouvo rezidan yo, nouvo jenerasyon, ak nouvo gwoup moun.

Li efikas

"Planifye nouvo legliz se metodoloji ki pi evanjelistik anba syel la"- C Pye Wagner. Le yon ti gwoup moun mete konsantre sel yo sou komanse yon nouvo legliz gen yon lavi ak yon eneji ki manke nan pifo legliz etabli. Menm denominasyon ki dekline eta an jeneral ke legliz ki fek plante yo ap grandi nan preske yon pousantaj 10%.

Li nesese

Etid verifye ke chak denominasyon ki ajoute kongregasyon ap pran manm; pandan ke nan lot men an chak denominasyon ki pedi kongregasyon se pedi manm yo. Planifikasyon Legliz la nesese pou siviv denominasyon an.

Li devlope nouvo lide yo

Li se pa gen okenn sekre ke legliz la Advantist gen yon pastore aje. Nouvo lide yo bezwen nan nivo lokal la kouche ak nan nivo denominasyon an. Planifye legliz la pemet moun—ni kouche ak pastotal–ki pa janm gen opotinite pou dirije yo pou itilize don yo nan nouvo fason inovate.

Li se revitalize

Yon etid fe sou 625 Kongregasyon Sid Batis ki te plante yon legliz revele ke yo te grandi sou mwayen pa preske 22%. Mit la ke yon manman legliz soufri le li deside plant la te desepsyon sou yo ak sou anko. Legliz yo ki legliz plant yo revitalize epi yo grandi tet yo.

Enspire? Men ki jan yo ka resevwa te komanse:

PRIYE

Yon plant legliz la pa gen anyen yo pran alaleje. Li se tou de bagay ki pi rekonpanse ou pral janm fe ak youn nan bagay ki pi difisil ou pral janm fe. Li pran tan, lajan, ak devouman yo we li reyisi. Menm jan ak tout sa nou fe kom kretyen komanse yon nouvo legliz bezwen yo dwe tranpe nan lapriye. Lapriye ak jen se yon bon fason yo asire ke Bondye ap mennen ou nan plant yon legliz. Yon angajman lapriye karant jou rekomande anvan nenpot plan komanse.

PLANIFYE

Kijan ou konnen ou aple pou plante yon legliz? Eske gen yon dezi boule nan ou yo rive jwenn yon kominote ki pa tou pre? Eske gen yon gwoup espesifik nan kay ou ki pa ka rive jwenn pa yon legliz etabli? Eske ou gen sipo ak fe bak yon lot Legliz Advantist lokal? Eske ou ap lanse soti lakay ou oswa yon kote ki pi piblik? Kesyon sa yo ak plis yo se yon bon kote yo komanse Pwosesis Planifikasyon an. Pa gen okenn plan kouto bonbon ki pral travay toupatou. Chak plan dwe konteksyel pou kominote a ou ap eseye rive jwenn.

PLANT

Li le yo lanse! Planifikasyon ou fe atansyon ou ap ede aplikasyon an reyel dwe pi sikse, men gen toujou yon bezwen yo dwe fleksib nan plantasyon legliz la. Pandan ke ou ap jwenn syans Bib, we vizite yo vini nan legliz, ak gade moun yo te batize biwo nou an se isit la pou sipo, ankourajman, antrene, ak konsey.

ISIT LA POU EDE

Konferans Pennsilvani a ta kontan ede ou nan mete an plas travay la pre-enpotan ki nesese pou yon plan estratejik yo we plant legliz ou a dwe gen sikse. Biwo nou an ka ede ou etidye demografik yo nan vil ou a, mete kanpe yon sevis ak evanjelism plan yo we nanm te genyen, epi ede ou jwenn ak fon ogmante pou yon kote yo adore. Konferans nan Pennsylvania se isit la ede ou nan dives kalite aspe yo lot bezwen pou komanse yon nouvo kongregasyon tankou bati yon ekip lansman debaz. Chak plant legliz sikse komanse avek yon plan byen te panse soti, ak fasil plan travay. Yon pati nan plan sa a ap repase Regleman Planifikasyon Legliz la sou komanse ak ranpli yon Pwopozisyon Gwoup Misyon pou soumet yo nan biwo nou an ki ede dekri fakte enpotan yo ki figi nan ede ou rive nan objektif ou yo.

RESOUS