Fomasyon Evanjelism

Evanjelism Basics

Sik evanjelis

Intro to Evangelism

Fe yon Seri Evanjelistik

Prepare pou Evanjelis

Prepare Legliz la

Estrikti efikas

Anvan Seri a

Ekip ou a

Lopital nanm genyen

Evenman pon

Li ekri kit

Degaje Ou Outreach Builder Twomatis

Materyel ou

Preche

Evanjelistik Prech

Akouchman diskou

Konnen odyans ou

Konekte ak envite

Vizit

Simonte objeksyon

Le ou resevwa Desizyon

Apre Seri a

Lapriye, Vizit ak yon degre

Swiv moute, Disip & Retansyon

Devosyonel

Chanje (Devosyon) ak Eric Flickinger