EVANJELIS

MISYON NOU

Se Konferans pou Pennsilvani a absoliman pran angajman pou ede pep Bondye a nan Pennsilvan ap viv apel li pou li ale nan katye yo ak kominote yo epi fe disip tout moun--rive tout moun, tout kote. Wol prensipal nou an se sa ki nan fomasyon, ankouraje ak resous legliz nan jefo evanjelistik yo. Nou kwe ke se volonte Bondye ke chak legliz aktivman angaje nan travay evanjelis. Plis legliz ap anbrase defi sa a pa hosting evenman rekonpans---preche twa mesaj zanj yo ak rele moun nan Kris la.

INISYATIV NOU YO

Lafwa pou Fanmi

Yon lòt inisyativ enpòtan evanjelis enpòtan se lafwa nou pou pwogram fanmi nou. Pastè yo ak manm ki soti nan tout konferans nou an reyini ansanm pou sipòte legliz zòn yo pandan y ap ale pòt-a-pòt ofri literati ak etid biblik, ak yon envitasyon nan yon seri evanjelis. Lè sa a, ekip pastoral nou an ini ansanm ofri seminè evanjelis pou de semèn nan chak legliz nan zòn sa a. Enstriktè biblik yo suiv kondwit ak travay avèk manm yo pou yo bati amitye yo epi ede moun k ap chèche Bondye grandi nan konpreyansyon yo sou li ak verite biblik yo.

1,000 Bible Studies

Every member is invited to “Seek One, Teach One, and Win One.” We are challenging–and equipping–members to personally get involved in seeking, teaching, and winning souls for the kingdom of God. Our goal is 1,000 Bible studies. One thousand people studying God’s Word and discovering truth, salvation, and hope in Christ. This takes all of us united together to fulfill the mission. Imagine the impact of 1,000 people studying with 1,000 friends, family members, co-workers, neighbors, and others.

NWAYE

Eksperyans Kris la nan yon nouvo fason pandan avanti ane sa a nan sèvis misyon, ranfòse nwayo a nan lafwa ou, eksperyans revizyon espirityèl, dekouvri nouvo don espirityèl, talan ak pasyon, tout pandan y ap touche kredi kolèj ak wè men Bondye nan lavi ou ak nan ministè ou nan fason ou pa janm te wè anvan! CORE se yon eksperyans transfòme lavi ki fèt pou ede ou posede lafwa ou, jwenn apèl ou, ak chanje mond lan. CORE se yon gwo opòtinite pou revitalize lafwa ou, ak rasin tèt ou nan mesaj la Avantis.

Rive jwenn & Konekte

Avek plis pase 95 pousan nan Ameriken ki gen akse nan entenet la, kanpay kontak sou entenet pral angaje moun nan syans Bib ak evenman legliz. Medya sosyal se nouvo devan¬ liy evanjelis, ki baze sou metod Kris la melanje ak moun kote yo ye, senpatize avek yo, satisfe bezwen yo, envite yo yo swiv Jezi, epi konekte yo ak yon fanmi legliz lokal nan kominote yo.

Impact Ministries

For thousands of years God has worked through Literature Evangelists. Starting from the twelve disciples going out into the whole world to the students of today. In which both had the same mission to go into all the world and share the gospel.

Impact Magabook Ministries reaches people at their door. Many people have unanswered questions about health, family, relationships, the Bible, prayer, and God—and where He fits into their lives. We make finding these answers easy as we go door-to-door sharing the good news of Jesus through books, offering Bible studies, and praying with people right at their doors.

Pennsilvani Youth Connect (PYC)

Young moun aprann lidechip ak ladres evanjelis atrave pwogram evanjelis konferans Pennsilvani a, Pennsilvani Youth Defi. Soti nan fen mwa Me a jiska Jiye, lekol segonde ak elev yo nan laj kolej ale pot-a-pot nan kominote atrave Pennsilvani, pataje literati, ofri etid gratis Bib, ak lapriye ak moun.

EKIP NOU AN

Resous

Balanse pwen pouvwa ki ap viv

Chak dosye se yon dosye postal ki gen de vesyon diferan nan prezantasyon an pwen pouvwa (kout ak long.)