Pennsylvania Konferans Evangelism Subsidy

Sibvansyon evanjelizasyon nou se yon fason nou pèmèt misyon an lè nou ede legliz lokal yo nan akonpli misyon li pou rive toupatou, toupatou nan kominote yo avèk levanjil etènèl Jezikri a.

Sibvansyon evanjelizasyon nou se yon fason nou pèmèt misyon an lè nou ede legliz lokal yo nan akonpli misyon li pou rive toupatou, toupatou nan kominote yo avèk levanjil etènèl Jezikri a. Gade Règleman sibvansyon evanjelizasyon nou isit la. Konferans lan ankouraje legliz yo kreye yon plan entansyonèl yo rive jwenn kominote yo ki gen ladan konekte pandan tout ane a epi tou li kenbe reyinyon evanjelis sezon prentan ak / oswa tonbe. Yon legliz kapab aplike pou yon sibvansyon pou plezi swa nan kalite aktivite sa yo. Fòm demann lan pral dekri kijan finansman an pral itilize nan fason sa yo.

All subsidy requests are to be submitted electronically through the subsidy form at paconference.org/evangelism/subsidy. Pastors will need to create an account, using their paconference e-mail, to access the subsidy request form. Please submit a separate Evangelistic Request Form (click here) for each event of each church with the support of the church board by September 30. Pastors will receive a notification from the Evangelism Committee regarding the status of their requests. Churches should not commit themselves to the budget expenditures until they have received approval.

Apre yo fin apwouve demann sibvansyon an, yon pastè ka mande lajan selon bezwen an jiska 75 pousan nan sibvansyon an ak twa mwa anvan ouvèti a nan reyinyon yo (Eksepsyon yo pral fèt pou depo oditorich, ki ka bezwen garanti lontan davans nan reyinyon an) pa voye yon imèl bay ymonnier@paconference.org ak jsavoy@paconference.org presize dat yo nan kontak la ak kantite lajan an mande. Lajan ki rete yo pral debouse yon fwa Fòm Rapò Evanjelizasyon an (klike isit la) soumèt imedyatman apre fen reyinyon yo.