Lafwa pou Fanmi

Lafwa pou pwogram familyal se inisyativ estratejik nou konsantre sou evanjelizasyon. Pastè yo ak manm ki soti nan tout konferans nou an reyini ansanm pou sipòte legliz zòn yo pandan y ap ale pòt-a-pòt ofri literati ak etid biblik, ak yon envitasyon nan yon seri evanjelis. Lè sa a, ekip pastoral nou an ini ansanm ofri seminè evanjelis pou de semèn nan chak legliz nan zòn sa a. Enstriktè biblik yo suiv kondwit ak travay avèk manm yo pou yo bati amitye yo epi ede moun k ap chèche Bondye grandi nan konpreyansyon yo sou li ak verite biblik yo.