#IamPraying

"Ankò di ou ke si de nan nou dakò sou tè a konsènan nenpòt bagay yo mande, li pral fè pou yo pa Papa m 'nan syèl la.    Paske kote de ou twa moun rasanble nan non mwen, mwen la nan mitan yo." Matye 18: 19-20, NKJV 

Antre nan ak plis pase uit san lòt moun atravè Pennsylvania ki ap di, "Wi, mwen priye!"

You’ll receive a monthly eblast with praises and prayer requests for the work here in Pennsylvania. As we unite together in prayer and ask, God will pour out His Spirit like never before. We’re seeing God do amazing things in answer to our prayers.

Pare yo di, "Wi, mwen priye!" epi yo dwe yon pati nan mouvman sa a priyè pwisan?

Wi, mwen priye chak jou epi mwen vle rantre nan lòt moun nan priye pou Bondye vide Lespri li isit la nan Pennsylvania!