APLIKASYON YO

Church Club Application — please complete one application per church club

Individual Member Application — Also, every member completes an individual application

ABOUT MASTER GUIDES

DEFINISYON: Ministè Gid Mèt la se yon pwogram devlopman ak konseye pou lidèchip jèn nan Legliz Advantis Setyèm jou a, k ap sèvi tout kominote a.

REZON: Devlope lidè Kris la pou disip timoun, jèn ak jèn adilt.

MISYON: Pou pèmèt lidè yo nan fòmasyon efikas ak ekipe ak deplwaye yo pou sèvis.

VIZYON: Pou wè tout jèn moun sove.

FILOZOFI: Legliz Advantis Setyèm jou a angaje nan fòmasyon jèn ak jèn adilt pou lidèchip ak sèvis limanite.

Pou ou kab vin yon Gid Mèt bay ou yon responsablite plis pase estati. Ministè Gid Mèt la te devlope pou antrene epi devlope lidè pou Legliz la ak nan espesifik, pou ministè jèn yo.

Mèt Gid kontinye ap nivo ki pi wo nan lidèchip envesti nan pwogram Avanti a / Pathfinder nan legliz la. Li konsantre sou lavi espirityèl ak pwogrè espirityèl li, premye ak premye. Ladrès lidèchip Jeneral yo Lè sa a, envante nan file nan ladrès sa yo, ki espesyalman vize a dirije jèn yo nan zòn Bondye òdone nan devlopman: konprann mond Bondye a nan lanati, ministè sansibilizasyon, sèvis pou lòt moun, ak yon style lavi ki endike an sante. Kòm yon lidè legliz nan tan lontan an mete l 'konsa tou senpleman: "Ou pa ka anseye sa ou pa konnen, epi ou pa ka mennen kote ou pa prale." Antanke dirijan, nou pa dwe sèlman bon nan teyori si nou atann n ap reyisi nan ministè nou; nou dwe viv sa n ap preche e nou dwe demontre sa.

Kourikoulòm Mèt la sitou gen entansyon fòme moun ki vle patisipe aktivman nan ministè jèn yo nan legliz lokal yo a. Objektif li se bay opòtinite pou patisipan yo devlope yon konsyans sou wòl lidèchip timoun / jèn yo epi yo vin pi byen prepare pou aksepte wòl sa a pa resevwa fòmasyon nan:

  • Ladrès Devlopman Pèsonèl ak Espirityèl
  • Lidèchip Devlopman
  • Devlopman Fòm Fòm
  • Devlopman lavi

RESOUS