MINISTERYEL

MISYON NOU

Wol nan Depatman an Ministerial Ministerial se ekipe paste reyalize pi wo potansyel pesonel ak pwofesyonel yo. Direkte Ministerial nou an ak ekip nou an cheche sipote ak gide aktivite ministe ak evanjelistik nan paste yo, paste kouche ak lide legliz yo nan Konferans Pennsilvani. Resous yo bay oswa kowodone nan depatman sa a gen ladan: Semine ak edikasyon kontinyel, kaset ak semine videyo, resous evanjelistik tankou metod aktyel ak nouvo, piblisite ak antrene nan apwoch.

Ekip sa a bay lidechip pou ministe panyol nou yo, Ministe Lay Volonte Lay Paste / Fomasyon, inisyativ evanjelis nou yo, ak lafwa pou fanmi nou.

EKIP NOU AN

MINISTE NOU YO AK RESOUS NOU YO