KOUCHE DIRIJAN BENEFIS FOMASYON

Konferans Pennsilvani a konprann bezwen pou antrene ak ekipe dirijan espirityel fo pou legliz nou yo ak efo ministe nou yo. Gen yon varyete rich nan don espirityel yo jwenn nan lavi legliz nou yo ke le yo antrene ak sipote kapab bay direksyon solid pou legliz lokal nou yo.

Pwogram fomasyon an se yon kou dis mwa pou bay yon kourikoulom nan fomasyon espirityel, biblik ak pratik ki pral pemet kandida yo swiv apel Senye a nan ministe. Fomasyon pral gen ladan yo chak mwa nan moun twa sesyon twa edtan (dirije paste sezonman ak lide ministe nan konferans lan) ak paste chak semen dirije devwa ministe legliz lokal yo.

ENSTRIKTE NOU YO

Gary Gibs

Gary Gibs

Prezidan konferans lan
Lidechip Enstrikte
Lillian Torres

Lillian Torres

Asosye Direkte Ministeriyel
Lidechip Enstrikte