Entandans

Le chak moun resevwa yon kado, sevi ak li pou youn sevi lot kom entandans bon nan fave Bondye a varye. —1 Pye 4:10

Entandans se yon fason pou lavi. Yon fason pou rekonet Bondye kom Kreyate ak Bay tout moun. Stewardship enplike nan jesyon responsab nan resous Bondye nou an nan tan, talan, ak trezo. Entandans antanke disip Jezikri we tet yo kom moun ki ap pote kado tout don Bondye yo. Rekonesans pou don sa yo eksprime nan lapriye, adore, ofrann, ak aksyon pa pataje don nou yo soti nan lanmou pou Bondye ak youn lot.

Entandans baze sou prensip espirityel yo nan Ansyen Testaman an ak anseyman yo nan Jezi. Entandans se pa selman yon pwogram, oswa yon metod pou ranmase lajan, se yon fason pou remesye Bondye pou tout benediksyon li yo nan retounen yon posyon nan moman an, talan, ak trezo nou resevwa yo. Se yon konsyans rekonesan ke tout sa nou genyen ak tout sa nou vini lib nan men Bondye. Le nou ofri lavi nou retounen al jwenn Bondye nan renmen, Li beni ke jenewozite yon santen.

Misyon nou

Ekip la konferans Pou Konferans Pou Lafanmi se isit la pou sevi ou. Objektif nou se bay resous, enfomasyon ak fomasyon pou legliz lokal yo, fanmi, ak moun.

Kijan nou sevi

  • Nou anseye dirijan lokal yo kijan pou devlope yon pwogram entandans ak paste tren pou devlope pwogram nan legliz yo.
  • Nou edike moun, fanmi, paran, ak timoun yo nan defini entandans, pwomouvwa jenewozite ak bay opotinite pou patne nan travay Bondye a.
  • Nou ofri ak kondwi semine sou prensip yo biblik nan jesyon lajan pou tou de zafe pesonel ak legliz.

Resous

Sou entenet bay

Advantis bay pemet ou retounen di mwen ou epi bay ofrann ou sou entenet nan sit entenet lokal ou a oswa nan kont konferans sou entenet nou an.

Pouvwa Misyon an

Bondye pouvwa denye misyon li a atrave retou fidel nou, ofrann, benediksyon, ak lot don. Jenewozite ouve chemen an pou benediksyon abondan sou lavi nou. Ekipe moun yo angaje yo nan benediksyon Bondye yo atrave bay, kounye a ak nan tan kap vini an, ak sipote pwoje espesifik ki chanje lavi epi trase moun nan Kris la.

Kite yon eritaj

Lavi a se sou tranzisyon. Sou ap grandi nan men timoun, nan granmoun, pou granmoun aje. Konsenan pwolonje wayom Bondye a depi nan jenerasyon an jenerasyon. Nou isit la pou ede ou kite yon eritaj ki pral gen enpak sou moun pou letenite.

ak trezò

"Senk Konsey pou yon Nwel det-gratis", "Fe moun nan Bezwen pou Planifye pou pran retret", "Ki jan yo peye kolej". Sa yo se jis yon kek nan sije sa yo ou pral jwenn nan Divizyon No Ameriken an ke & trezo bilten. Enskri nan resevwa bilten an otomatikman. Li pwoblem anvan yo. Tcheke atik sou sije pratik, sije reyel lavi.

entandans jak

Stewardship Jack se yon nwa Goldendogle ki ede anseye timoun ki gen laj 3-7 sou jenerozite ak onetete. Resous sou sit Jack a pemet paran ak timoun yo aprann ansanm nan avantur yo nan Steward Jack. Timoun yo aprann vale epi suiv direksyon Bondye a, itilize talan Li ba yo, ak plis anko. Gen videyo, lyen ki mennen nan resous fanmi-zanmitay, ak plis anko.

Not misterye a

Remak misterye a se yon fim karakteristik ki te pwodwi pa Depatman an Divizyon No-Ameriken ak yon sel grenn moutad. Ekri ak dirije pa Rich Aguilera, "Mesye a labou," fim nan sanble yo anseye paran yo ak timoun ki sa sa vle di yo dwe yon bon entansyon nan bagay sa yo Bondye konfye yo avek yo. Resous pwofese yo disponib ki gen ladan plan leson ak lide sou fason pou itilize fim sa a pou anseye elev ou yo sou prensip entandans.