DEPATMAN TREZO

MISYON NOU

Nan sipo nan misyon nou an, "Revele Jezi, Fe Disip," Depatman Trezo a bay sevis jesyon finansye ak risk pou anplwaye yo, legliz ak enstitisyon konferans Pennsilvani. Anplis sipevize operasyon finansye konferans yo, objektif depatman an se nan pwosesis pewol, administre benefis anplwaye yo, kenbe dosye egzat dosye finansye, ede nan planifikasyon bidje pou chak depatman, legliz, ak lekol, trezorye trezo lokal yo anonse ofisye kontwol risk yo, epi kenbe kont efikas kont peman ki peye. Objektif depatman an se asire ke di mwen bondye yo ak ofrann jenewozite manm yo te itilize avek anpil presizyon, ak anpil atansyon ak apwopriye.

Aprann plis sou ki jan ou ka fe yon diferans nan lavi moun nan nan Planifyebay .

EVENMAN NOU YO

Church treasurers, assistant and associate treasurers, and pastors are invited to join us for a one-day training event at one of three locations:
 • Sunday, March 19, 8:30 am-3:30 pm, at the Blue Mountain Academy Church, 2365 Mountain Rd, Hamburg, Pa.
 • Sunday, March 26, 8:15 am-1:15 pm, at the Pittsburgh Seventh-day Adventist Church, 4021 Evergreen Rd, Pittsburgh, Pa.
 • Sunday, April 23, 8:30 am-3:30 pm, training in Spanish (Location TBD)

Topics for this event include:

 • Duties of the Treasurer
 • Money Flow from Plate to the Bank
 • E-Giving
 • Church Accounting Software (Jewel, LUCIS, Mid-America, others)
 • The importance of Receipts
 • Anplwaye
 • Contractors
 • Taxes
 • 1099 vs W2
 • Changing the Purpose of a Donation
 • Caring for Your Property
 • The Use of Debit Cards
 • You and Adventist Risk Management
 • How to Survive and Thrive an Audit
 • Reporting to Your Board
 • Board Minute Inclusions
 • Conference Remittances
 • Plus, many other important topics

EKIP NOU AN

ADVANTIS BAY

SOU ENTENET BAY

Advantis bay pemet ou retounen di mwen ou epi bay ofrann ou sou entenet nan sit entenet lokal ou a oswa nan kont konferans sou entenet nou an.

AdvantisGiving App Tutorial

App a AdvantisGiving se yon fason fasil yo bay legliz lokal ou a. Gade videyo sa a pou aprann kijan pou bay sou entenet ak sipote ministe lokal ak konferans ou.

ADVANTIS BAY

AdvantisGiving temik pemet yon devolve tus diezmos yo tre ogmante por el sitio de iglesia lokal o yon travé de la cuenta de la Conferencia.
Leson parabol AdvantisGiving

Mire aquí el tutorial Como saber descargar la aplicación de AdvantistGiving, randevou komo donate yon travé de esta emoramienta y segir jaden yon dyosez konsekisyon yrendas.

DOLA DI MWEN OU

Dim se sous prensipal fon pou pwoklamasyon total levanjil la bay tout mond lan pa Legliz Advantis Setyem jou a. Aprann kijan dola di mwen ou itilize pa gade grafik Sa a Itilizasyon Tithe.

RESOUS KONFERANS JENERAL

Fifty-two short videos (2-minutes) summarizing the Tithe and Offerings Readings are available for churches to show in place of the offering appeal reading before the offering collection, followed by a personal (live) appeal and prayer.