MINISTE JEN ADILT

Ministe Adilt jen sipote nou nan efo nou pou nou atenn, pisans, ak lanmou jen adilt yo pi byen nan kominote nou an pou Jezi.

Advantis Fellowship Kretyen (ACF) se oganizasyon an ofisyel pou ministe lakouis lakousi Advantis sou kolej ki pa Advantis ak kanpis inivesite nan Divizyon No Ameriken an (NAD) nan setyem jou a Advantis, ki gen ladan Peyi Etazini an, Kanada, Bermuda ak Guam. Kounye a ACF se yon rezo sou yon santen chapit atrave Divizyon No Ameriken an.

We’re inviting youth and young adults, ages 13+, to join the new PAYA Discord server! Connect with friends from across the Pennsylvania Conference as we share exciting ministry opportunities, learn the Bible together and just have fun. The Discord platform allows us to use video, audio and text chat in a safe environment that is accessible on multiple platforms and devices. Join the server today!